МВР публикува новите изисквания към пожароустойчивите врати

21.02.2020 г.
Според новото законодателство, външните противопожарни врати и противопожарните врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи, следва да бъдат оценени по EN 16034 и да са с нанесена маркировка „СЕ“.
Източник: МВР

Същите се влагат в строежите, придружени от декларация за експлоатационни показатели на строителния продукт и инструкция и информация за безопасност на български език.
 
При изпълнение на гореописаното следва да се имат предвид и изискванията на чл. 15, ал. 3 от НУРВСПСРБ.
 
Също така, противопожарните врати, които са проектирани с предназначение съгласно изискванията на EN 14351-2 и EN 16361 (вътрешни врати и механично задвижвани врати) се влагат в строежите по досегашния ред, придружени от валидно становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР, декларация за характеристиките на строителния продукт и инструкция и информация за безопасност на български език.


Полезни препратки: 

МВР
АРП


Препоръчваме

Бюлетин

Запишете се в нашия бюлетин, за да получавате новини и промоции