ДИМОЗАЩИТНИ ВРАТИ: ВРАТИ С ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА КОНТРОЛ НА ДИМА

07.07.2023 г.
защита от дим
Монтирането на врати с характеристики за контрол на дима има множеството предимства, както за собствениците на сградите, така и за техните обитатели и наематели. Основната функция на този тип врати е да осигуряват безопасни, бездимни евакуационни пътища по време на пожар. Чрез ефективното задържане на дима в определени зони на сградата, тези врати намаляват риска от вдишване на дим и настъпването на паника, и по този начин правят евакуацията по-безопасна на обитателите на сградите.

В България са разпространени два термина за врати с характеристики за контрол на дима: димоуплътнени и димозащитни врати. И двата термина се отнасят за едно и също нещо, а именно защита от дим. Нека да разгледаме и двата типа:
  1. Димоуплътнени врати са врати, които имат специални уплътнения и прагове, които създават бариера за преминаването на дима и по този начин не позволяват на дима да преминава от едно помещение в друго. Тяхната употреба в сградите се изисква според продуктов стандарт БДС EN 14351-2 и Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. Димоуплътнените врати могат да бъдат изработени от различни материали, като стоманена ламарина, алуминий или дърво, като производителя декларира, че вратите са уплътнени от четирите страни и не пропускат дим. Тези врати също така могат да имат и други функции, като пожарозащита, защита от грабеж, контрол на достъп, термоизолация и звукоизолация.
  2. Димозащитните врати са врати изпитани в акредитирани лаборатории за защита от дим. Те имат подобрени уплътнителни системи и прагове, които не позволяват на дима да премине през тях. Димозащитните врати могат да бъдат и пожароустойчиви, което означава, че спират разпространението на огън за определено време. Димозащитните врати се изпитват за пропускане на пушек и дим (студени газове), които се пускат под определено налягане. В зависимост на количеството въздух преминал през вратите те се класифицират с клас Sа. Също така, димозащитните врати се изпитват за преминаването на горещи газове при температура 200о, за които се класифицират с клас S200. Димозащитните врати са оборудвани с самозатварящи се механизми, и могат да бъдат свързани с пожароизвестителни системи на сградата, в който случай могат автоматично да се затворят, спирайки разпространението на огън и дим в случай на пожар.
Трябва да различаваме димоуплътнените и димозащитните врати от херметични врати. При херметичните врати нивото на преминаване на въздух и вода е сведено до минимум. 

Тъй като законите за безопасността на сградите продължават да се развиват в насока за приоритизирането на контрола на дима, с чел осигуряването на по-безопасна среда и подпомагането на усилията за гасене на пожар, е добре строителите на сгради да интегрират добре проектирани и правилно монтирани врати с контрол на дима, колкото се може по-рано.

Ако искате да закупите димоуплътнение врати със стандартни размери, вече можете да пазарувате лесно и удобно от нашият онлайн магазин – firedoors.bg

Също така, можете да поръчате димозащитни врати, както и врати с характеристики за контрол на дима, които има допълнителни функции (пожароустойчивост, термоизлация, звукоизолация, защита от влизане взлом, и други) като се свържете с търговците на фирмата производител АРП ООД.
Препоръчваме

Бюлетин

Запишете се в нашия бюлетин, за да получавате новини и промоции