Блог

24.07.2023 г.
ИЗБЕРЕТЕ ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ВРАТИ – СТОМАНЕНИ ВРАТИ НА ПАНТИ С ПОДОБРЕНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ
Намаляването на емисиите на CO2 и други парникови газове е ключова цел за устойчивостта на човешката дейност на планетата. Един от секторите, който най-много замърсяват е строителството, като ключов проблем са сградите, чието потреблението на енергия представлява повече от 40% от емисиите на CO2 и парникови газове в Европа.
За това, строителната индустрия активно търси иновативни решения за намаляване на въглеродните емисии. Важна област, над която се фокусират както архитекти и инженери, така и законодатели, е създаването на сгради с нулеви емисии.
Вижте повече
защита от дим
07.07.2023 г.
ДИМОЗАЩИТНИ ВРАТИ: ВРАТИ С ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА КОНТРОЛ НА ДИМА
Монтирането на врати с характеристики за контрол на дима има множеството предимства, както за собствениците на сградите, така и за техните обитатели и наематели. Основната функция на този тип врати е да осигуряват безопасни, бездимни евакуационни пътища по време на пожар. Чрез ефективното задържане на дима в определени зони на сградата, тези врати намаляват риска от вдишване на дим и настъпването на паника, и по този начин правят евакуацията по-безопасна на обитателите на сградите.
Вижте повече
12.06.2023 г.
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ: ТРЯБВАТ ЛИ ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ ЗА ВСЯКА СГРАДА?
Всяка година пожари причинят непоправими щети на имущество и представляват сериозна заплаха за човешкият живот. За щастие, с напредъкът на технологиите пожароустойчивите врати не само играят решаваща роля в предотвратяването на разпространението на огън и дим в сградите, но и имат модерна визия, красив външен вид и разнообразни предназначения.
Вижте повече
16.06.2022 г.
Магазин Firedoors.bg излиза в лятна ваканция през периода 15 - 26 август 2022 г. 

Магазин Firedoors.bg излиза в лятна ваканция през периода 15 - 26 август 2022 г. 
Последен ден за експедиция на готови поръчки е 12 август. Първи работен ден след почивния период е 29 август. Моля, съобразете Вашите поръчки с тези дати!
През почивния период ще има дежурен екип от търговци - косултанти, които ще приемат Вашите поръчки, но готовите поръчки няма да се експедират.
21.02.2020 г.
МВР публикува новите изисквания към пожароустойчивите врати
Според новото законодателство, външните противопожарни врати и противопожарните врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи, следва да бъдат оценени по EN 16034 и да са с нанесена маркировка „СЕ“.
Вижте повече

Бюлетин

Запишете се в нашия бюлетин, за да получавате новини и промоции